Author: admin8x

Tồn kho hơn 15.000 căn hộ trong quý 3/2021 do giãn cách xã hội

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2021 của Bộ Xây dựng, trong quý này lượng hàng tồn kho trên thị trường là 15.000 căn hộ. Cụ thể, báo cáo quý 3/2021 của Bộ Xây dựng dựa trên việc tổng hợp, phân tích số liệu về nguồn cung bất động sản và lượng …

Bắc Ninh dẫn đầu về nguồn cung BĐS công nghiệp tại miền Bắc

Hoạt động của thị trường bất động sản công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tiếp tục cho thấy sự ổn định. Bắc Ninh vẫn là điểm sáng của thị trường miền Bắc, dẫn đầu về nguồn cung và nhu cầu cho hoạt động công nghiệp. Đại dịch đã gây nhiều khó …